BẢNG GIÁ VỆ SINH BẢO DƯỠNG MÁY GIẶT
DỊCH VỤĐƠN GIÁGHI CHÚ
Vệ sinh máy giặt không tháo lồng giặt200.000đGiữ nguyên lồng trong máy, dùng máy bơm áp lực để xịt lồng. Sau đó tiến hành vệ sinh bên ngoài,
bên trong bằng dụng cụ và nước tẩy rửa nhưng không tháo lồng.
Vệ sinh và bảo dưỡng máy giặt lồng đứng ≤7kg250.000đTháo rời lồng giặt máy giặt, xịt rửa lồng giặt dưới áp lực nước của máy phun áp lực và dụng cụ tẩy rửa ,
Đánh bay mọi cặn bẩn, nấm mốc, vi khuẩn lâu ngày bám vào lồng giặt.
Vệ sinh và bảo dưỡng máy giặt lồng đứng >7kg300.000đTháo rời lồng giặt máy giặt, xịt rửa lồng giặt dưới áp lực nước của máy phun áp lực và dụng cụ tẩy rửa ,
Đánh bay mọi cặn bẩn, nấm mốc, vi khuẩn lâu ngày bám vào lồng giặt.
Vệ sinh và bảo dưỡng máy giặt lồng đứng >10kg450.000đTháo rời lồng giặt máy giặt, xịt rửa lồng giặt dưới áp lực nước của máy phun áp lực và dụng cụ tẩy rửa ,
Đánh bay mọi cặn bẩn, nấm mốc, vi khuẩn lâu ngày bám vào lồng giặt.
Vệ sinh và bảo dưỡng máy giặt lồng ngang ≤7kg550.000đTháo rời lồng giặt máy giặt, xịt rửa lồng giặt dưới áp lực nước của máy phun áp lực và dụng cụ tẩy rửa ,
Đánh bay mọi cặn bẩn, nấm mốc, vi khuẩn lâu ngày bám vào lồng giặt.
Vệ sinh và bảo dưỡng máy giặt lồng ngang >7kg650.000đTháo rời lồng giặt máy giặt, xịt rửa lồng giặt dưới áp lực nước của máy phun áp lực và dụng cụ tẩy rửa ,Đánh bay mọi cặn bẩn, nấm mốc, vi khuẩn lâu ngày bám vào lồng giặt.
Vệ sinh máy giặt Nội Địa, máy giặt công nghiệp ≥14kg≥850.000đBáo giá sau khi qua khảo sát
Vệ sinh máy giặt cửa trên PANASONIC650.000Tháo rời lồng giặt máy giặt, có thể phải Đem máy về xưởng làm.